วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

อินเตอร์เน็ต

1. อินเตอร์เน็ต คืออะไร
อินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก มีการรับส่งสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการรับส่ง คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถรับส่งสารสนเทศได้ในรูปแบบต่าง ๆ คือ ข้อมูล (data) ข้อความ (text) เสียง (voice) และภาพลักษณ์หรือรูปภาพ (image) ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถค้นหาสารสนเทศได้จากแหล่งต่าง ๆ โดยผ่านเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว
องค์ประกอบของอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตมีองค์ประกอบอยู่ 2 ส่วน คือ
· เครือข่ายที่เชื่อมต่อกัน และ
· สารสนเทศ หรือข้อมูลที่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเก็บไว้

2. ความสำคัญของอินเตอร์เน็ต

สังคมยุคสารสนเทศในปัจจุบันนี้ การสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ถูกพัฒนาขึ้นให้คนเราสื่อสารถึงกันได้ง่ายที่สุด และสะดวกที่สุด การสื่อสารโดยผ่านคำพูดย่อมไม่เพียงพอ เราต้องการมากกว่านั้น เช่น ภาพ เสียง และข้อความที่เป็นตัวอักษร รวมทั้งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนองเราในจุดนี้
เมื่อเราทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเราก็สามารถติดต่อกับเพื่อนของเราได้ในสหรัฐอเมริกาผ่านอิเล็กทรอนิกส์เมล์ เข้าไปค้นหาข้อมูลที่ญี่ปุ่น แล้วทำการกอปปี้ไฟล้ไปไว้ที่จีนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ทำงานของเรา

3. อินเตอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างไร

อินเตอร์เน็ต มีประโยชน์ดังนี้ คือ
· ในด้านการศึกษา เราสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลได้จากทุก ๆ ที่ในโลก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการจากที่ต่าง ๆ ซึ่งอินเตอร์เน็ตจะทำหน้าที่เหมือนกับห้องสมุดขนาดยักษ์ ส่งข้อมูลที่เราต้องการมาให้ถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ทำงานของเราในเวลาไม่กี่วินาที
· ประโยชน์ทางด้านการรับส่งข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้ที่ต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต สามารถรับส่งข้อมูลผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail กับผู้ใช้คนอื่น ๆ ทั่งโลกโดยเสียค่าใช้จ่ายที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับจดหมายหรือส่งข้อมูลวิธีอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อมูลได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปภาพ แฟ้มข้อมูล ไปจนถึงข้อมูลมัลติมีเดีย ที่เป็นภาพและเสียงได้อีกด้วย
· ด้านธุรกิจการค้า อินเตอร์เน็ตมีบริการ ซื้อ-ขาย สินค้าผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือ Teleshopping เราสามารถเลือกดูสินค้าพร้อมทั้งคุณสมบัติต่าง ๆ ผ่านจอคอมพิวเตอร์ของเราแล้วสั่งซื้อจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตได้ทันที บริษัทต่าง ๆ จึงมีการโฆษณาผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากขัน ทำให้ธุรกิจประเภทนี้มีเพิ่มมากขึ้น